Politika kvaliteta

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu

TEHNOLIFT je posvećen održivom razvoju i društvenoj odgovornosti u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Naša vizija je dostizanje pozicije lidera u prodaji, servisiranju i iznajmljivanju sredstava unutrašnjeg transporta-viljuškara.

QMS Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

EMS Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015

OH&S Sertifikat

U skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018

U skladu sa tim, naša opredeljenja su:
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
Uspostavljanje, primena, održavanje i stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018
Ispunjavanje zahteva, očekivanja i stalno povećavanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda i usluga.
Usklađenost sa relevantnim zakonskim propisima i standardima za kvalitet proizvoda i usluga, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu.
Sprečavanje i smanjivanje zagađenja životne sredine i stalno poboljšavanje učinka zaštite životne sredine.
Upravljanje procesima tako da preventivno delujemo na negativne uticaje otpada na životnu sredinu.
Sprečavanje i smanjivanje rizika od povreda i ugrožavanja zdravlja zaposlenih i stalno poboljšavanje učinka u zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.
Korišćenje energije i prirodnih resursa na racionalan način.
Postizanje visokog stepena zadovoljstva zaposlenih i uspostavljanje zdravih i bezbednih uslova rada.
Uspostavljanje efektivne komunikacije i uključivanja zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana.
Kontinuitet u kvalitetu i saradnji sa našim isporučiocima uz održivo profitabilno poslovanje.

Sve na jednom mestu !

Našim kupcima omogućavamo da sve svoje potrebe za sredstvima unutrašnjeg transporta, trakcionim baterijama, servisom viljuškara i nabavkom rezervnih delova, podmire na jednom mestu.

Politiku kvaliteta preduzeća Tehnolift DOO možete pogledati klikom na označeno polje.

PREUZMITE PDF FAJL

Ekskluzivni distributer

Preduzeće Tehnolift DOO u svojoj ponudi ima proizvode i usluge iz oblasti unutrašnjeg transporta. Tehnolift DOO je ekskluzivni distributer sledećih proizvoda za teritoriju Srbije:

  • Crown viljuškari
  • Doosan viljuškari
  • Nexen pune gume za viljuškare
DOOSAN PDF FAJL